O nama


Kidpro je mala porodična firma koju su 2013. godine osnovali Ivan Pejić i Tina Rupnik Pejić.

Pažnju smo posvetili ponudi visoko kvalitetnog sistema zaštite od pada sa visine za decu. Nakon što smo montirali zaštitnu mrežu za sopstenu decu, zaključili smo da se sličan proizvod koji nudi visok nivo sigurnosti uz moderan dizajn ne može naći u Evropi. U nadi da će dostupnost ovog proizvoda doprineti smanjenju broja nesrećnih slučajeva - padova sa visine, odlučili smo da patentiran i atestiran sistem zaštite predstavimo i učinimo dostupinim i na evropskom tržištu.

Naš proizvod je namenjen roditeljima koji imaju potrebu za sigurnošću svoje dece kao i za proizvodom elegantnog dizajna koji se dobro uklapa kako u eksterijer tako i u interijer svakog objekta.

Svesni smo da svaki pojedinačni kupac ima različite potrebe i očekivanja. U skladu s tim, sa svakim kupcem gajimo profesionalan i individualizovan pristup što rezultuje dobrom komunikacijom, podrškom i zadovoljstvom klijenta.